Welkom op de site van Zimo-Consult.


Geachte Lezer,
Hierbij willen wij u informeren over het sluiten van Zimo-Consult, praktijk ten behoeve van de houding en de motoriek.
Met ingang van 15 december 2015 beëindigen wij de praktijk. Wij hopen, rond die tijd, de leeftijd van 70 jaar te bereiken.
Ondanks dat wij het werk, met veel plezier, 35 jaar lang gedaan hebben, is het nu tijd om wat anders te gaan doen.

Wij hebben getracht in de afgelopen 5 jaar een opvolger te vinden die de praktijk zou kunnen voort zetten. Echter tot onze spijt hebben wij niemand kunnen vinden die de potentie heeft het werk van Zimo-Consult in de toekomst voort te zetten.

Het zien van een relatie tussen beide ogen en het brein en het lichaam is een moeilijk hoofdstuk in de oogheelkunde en de optometrie.
Vooral de samenwerking met verschillende disciplines zoals chiropractie-NOT, osteopathie, manueeltherapie, podologie enz. is een zeer interessante materie, maar ook erg moeilijk om te praktiseren en maakte de behandeling bij Zimo-Consult uniek.
Onderzoek in Nederland en Belgie naar dezelfde behandel-methode hebben geen resultaat opgeleverd.

Wij adviseren u dan ook naar een goede vak-opticien te gaan, die tijd neemt voor uw probleem en in de eerste plaats wil kijken hoe hij/ zij de mens kan helpen en pas in de tweede plaats omzet wil regenereren met gezicht-hulpmiddelen.

Bestaande clienten hebben reeds informatie van ons ontvangen m.b.t. het beeindigen van de praktijk.
Wij bedanken de duizenden clienten die in het verleden hun vertrouwen aan ons hebben geschonken en wensen hen het allerbeste.

Hoogachtend,
H.J.G. Boer / Zimo-Consult